top of page

Pliki do pobrania:

Biała Podlaska - Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Biała Podlaska - Oświadczenie do opłaty za śmieci

Biała Podlaska - Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biała Podlaska

Biała Podlaska - Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Biała Podlaska - Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki

Lokal usługowy Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji ws. wywozu śmieci

Międzyrzec Podlaski - Oświadczenie do opłaty za śmieci

Międzyrzec Podlaski - Uchwała w sprawie określania metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Oświadczenie o akceptacji dostarczania książeczki czynszowej drogą elektroniczną

Podanie o dostarczanie książeczek do jednej skrzynki pocztowej

Pokwitowanie odbioru pilota do bramy garażowej

Rozliczenie liczników w przypadku sprzedaży mieszkania

VECTRA podanie o włączenie sygnału TVK

Wniosek o montaż klimatyzacji

bottom of page